Monday, September 21, 2009

"Helge Jordal, Kjersti Holmen og Sverre Anker Ousdal ble hedret med Amandakomiteens Ærespris"

Helge Jordal (til venstre), Kjersti Holmen og Sverre Anker Ousdal ble hedret med Amandakomiteens Ærespris. Foto Helge Hansen/Den norske filmfestivalen.

Filmweb.no

No comments: