Thursday, February 14, 2013

"Onkel Vanja"

"Onkel Vanja Av Anton Tsjekhov. Bearbeidet av Liv Ullmann, basert på David Mamets versjon.Oversatt av Knut Ofstad. Premiere 16. februar på Hovedscenen. Scenografi: Milja Salovaara. Foto: Erik Aavatsmark.På bildet: Sverre Anker Ousdal (Professor Serebrjakov) og Anneke von der Lippe (Jelena)."

"Onkel Vanja Av Anton Tsjekhov. Bearbeidet av Liv Ullmann, basert på David Mamets versjon.Oversatt av Knut Ofstad. Premiere 16. februar på Hovedscenen. Scenografi: Milja Salovaara. Foto: Erik Aavatsmark.På bildet Anneke von der Lippe (Jelena), Sverre Anker Ousdal (Professor Serebrjakov) og Anders Mordal (Telegin)."

Kild: Nationaltheatret.

No comments: