Thursday, July 24, 2008

"Bakkantinnene"

"Bakkantinnene"
composed by Terje Ripdal [based on Euripedes' "Bacchae"?]; translated by Georg Johannesen, adapted by Pål Løkkeberg
Premiere 29 September 1973
Nationaltheatret Hovedscenen
Genre: Tragedy

Directed by Pål Løkkeberg

Cast includes:

Svein Sturla Hungnes as Dionysos
Sverre Hansen as Tiresias
Georg Løkkeberg as Kadmos
Helge Jordal as Penteus
Monna Tandberg as Agave
Sverre Anker Ousdal as Vaksoldaten

No comments: