Wednesday, July 30, 2008

"Feldmann saken"


"Feldmann saken"
Alternate titles: "Over grensen", "The Feldmann Case"
1987
Genre: Crime/WWII
Language: Norwegian
Running time: 94 minutes

Directed by Bente Erichsen
Written by Bente Erichsen, from the novel by Sigurd Senje

Cast includes:

Bjørn Sundquist as Arnfinn Madsen
Sverre Anker Ousdal as Mikkel Arnes
Ingerid Vardund as Rakel Feldmann
Finn Kvalem as Jacob Feldmann

Synopsis: "This gripping psychological drama/mystery from Norway is based on the true story of two resistance members who were accused of murdering two old Jewish brothers [sic], Rakel and Jacob Feldmann who were trying to escape Nazi-controlled Norway during WW II. The trial took place after the war, and according to the accused, they had to kill the old men because their frailty jeopardized the safety of the rest of the refugees. It sounds plausible, but a young reporter isn't convinced. His investigation reveals that the Feldmann brothers were extremely wealthy and carried a fortune in cash. To prove his hunch, that the fellows were murdered not only for their money, but also because they were Jewish, the journalist enlists the aid of a police detective (and former resistance fighter). Together they head to the tiny border village where the killing happened. The policeman had been to the town during the war and soon after arriving bumps into his old flame, a woman who knows the truth about the Feldmann murders. It is she who provides them with enough evidence to launch a trial against the two fighters. A courtroom battle ensues, and whether or not justice is served at the end is largely left to the viewer's discretion. (Sandra Brennan, All Movie Guide)"

Et oppgjør med heroismen

Bente Erichsens Over grensen er bygget på en faktisk hendelse under krigen, og er høydepunktet innen norsk okkupasjonsdrama når det kommer til et oppgjør med de grumsete sidene ved motstandsbevegelsen.

I 1943 fløt likene av det velstående jødiske ekteparet Feldman opp i et tjern utenfor Trøgstad. Siden de døde var jøder henla nazi-politiet saken raskt.

Filmens handling er lagt til 1946. Politietterforsker Årnes og den pådrivende journalisten Madsen har fattet interesse for saken og starter en ny etterforskning. De to driver parallelle og kryssende undersøkelser, og fortidens hendelser nøstes sakte opp. Raskt blir det klart at Feldmans ble drept av de to grenselosene som skulle lede dem i sikkerhet til Sverige. De hevder at drapet skjedde i nødverge, da ekteparet ble hysterisk da en tysk patrulje var i nærheten. Før likene ble senket i tjernet fjernet imidlertid grenselosene alle verdisakene ekteparet hadde med seg. Spørsmålet er derfor om de virkelig handlet i nødverge eller om det hele var et rovmord. Madsen er overbevist om det siste, og vi som publikum ser hendelsene fra hans synsvinkel og deler hans vurdering. Rettsvesenet derimot, frikjenner de to.

Filmen er en oppgjørsfilm som trekker frem en skitten og lite heroisk sak fra krigens tid for å nyansere bildet av motstandsarbeidet. Siden filmens nåtid er 1946, skildrer den også den første etterkrigstidens bilde av krigen og hvordan mytologiseringen av motstandsarbeidet begynte.

Den umulige jakten på sannheten, og en situasjon der skyldige går fri fordi det pågår et nasjonalt ideologisk identitetsarbeide som ikke tåler gråtoner, har satt sin preg på filmens stil og tone. Over grensen er en mørk og nedtonet film, et mollstemt drama som mest av alt ligner en filmnoir. Den retrospektive fortellerteknikken, den uavklarte skyldssituasjonen der de skyldige har beskyttere i samfunnets toppsjikt og den melankolske jazzmusikken på lydsporet skaper dette noir-preget.

Samtidig er Over grensen en film om et "evig tema". Selv om den skildrer en konkret krigshendelse, blir filmen også en film om jakten på den umulige sannhet. For bare de to drapsmennene vet hva som egentlig skjedde i skogene rundt Trøgstad i novemberdagene 1942.

No comments: