Wednesday, September 3, 2008

"Kappløpet til Sydpolen: Familien Scott vil stanse serien"

Kappløpet til Sydpolen: Familien Scott vil stanse serien

Ivar Granaasen, Aftenposten papirutgave, 16. februar 1985

London, 13. februar.

Slektningene til den britiske polarforsker, Robert Scott, har forgjeves prøvd å stanse, eller i det minste å få forandret, en ny britisk TVserie om Sydpolenkappløpet mellom Scott og Roald Amundsen i 1911. Amundsen spilles av Sverre Anker Ousdal, og norske skuespillere innehar også rollene til Amundsens følgesvenner.

Det er ennå ikke klart om serien "The Last Place on Earth" kommer til å bli vist i norsk fjernsyn. I Central Televisions internasjonale avdeling opplyses det til Aftenposten at det har vært kontakt med NRK om fjernsynsrettighetene, men intet er ennå avklaret. Det britiske fjernsynsselskapet har undertegnet en kontrakt med et norsk videoselskap.

Serien er basert på Roland Huntfords omdiskuterte bok om Scott og Amundsen. Scotts familie gikk til retten for å få stoppet eller endret Huntfords bok da den utkom, og Huntford måtte foreta visse rettelser eller forandringer i senere opplag.

Polarforskerens sønn, Peter Scott, og hans halvbror, Lord Kenneth en sønn fra Kathleen Scotts andre ekteskap - har protestert overfor det uavhengige fjernsynsselskapet Central Television, men til ingen nytte.

Karin Millar i Central TV sier til Aftenposten at selskapets styreformann har hatt en lang samtale med Scotts slektninger, men ingen av innsigelsene som ble fremført, ble funnet så tungtveiende at det er foretatt noen rettelser i serien. Visningen av serien på seks episoder starter derfor som planlagt mandag.

Scottslektningene har forhåndssett serien, og har i et brev til TVselskapet krevet forandringer, noe som selskapet ikke har funnet nødvendig.

I brevet skriver Lord Kenneth at Scott er fremstilt som en usikker, paranoid, streng offiser (rekruttplager) , og at en slik person aldri ville ha greid å ha holdt en ekspedisjon sammen under forholdene i Antarktis. Sekretæren for Royal Geographical Society, John Hemming, har også underskrevet brevet til Central Television, hvor en rekke angivelige "feil" i fremstillingen listes opp.

Blant disse er bruken av karakteristika, skrevet av Scott og andre ekspedisjonsmedlemmer, i dagbøker og private brev, men som i serien er brukt som direkte tale fra Scott. Videre heter det i brevet at Scott fremstilles som en "psykologisk sadist" og en "utpresser" , og det påpekes at den videnskapelige del av Antarktisekspedisjonen nesten helt er utelatt.

Serien "The Last Place on Earth" vil utvilsomt dra i gang en ny debatt om polarheltene Amundsen og Scott, hva den seiersrike nordmannen (Sverre Anker Ousdal) gjorde rett, hva den tapende briten (Martin Shaw) hadde gjort galt da han nådde Sydpolen 17. januar 1912, bare for å oppdage at Amundsen og hans følge hadde vært der vel en måned tidligere. Serien tar til allerede i 1907, og dveler ved de to konkurrentenes forberedelser til polferden, marsjen mot polpunktet, og ikke minst Scotts dramatiske tilbaketur som endte med at alle ekspedisjonsmedlemmer omkom.

Amundsens følgesvenner spilles av Ivar Nørve (Oscar Wisting) , Ståle Bjørnhaug (Olav Bjaaland) , Erik Hivju (Sverre Hassel) og Jan Harstad (Helmer Hanssen) . Svenskene Max von Sydow og Sven Nordin fremstiller henholdsvis Fridtjof Nansen og Tryggve Gran.

Av andre norske skuespillere som deltar i serien, kan nevnes Jon Eikemo (Adolf Lindstrøm) , Astrid Follstad (Betty Amundsens husholderske) , Per Theodor Haugen (Leon Amundsen) , Hans Ola Sørlie (Jørgen Stubberud) og Toralv Maurstad (Hjalmar Johansen). Britiske seere får også noen korte glimt av Erik Bye som spiller Andreas Beck.

No comments: