Friday, August 1, 2008

"Kunst"Sublimt: En fornøyd skuespillere umiddelbartetter forestillingen. Per Jansen med det sublime bildet «Magnus».

Naiv strek: Sverre Anker Ousdal spiller også i stykket "Kunst" på Nationalteatret. Her med sin naivistiske tegning «På havet».Snøhvitt: Nils Ole Oftebro velger å kalle sitt bilde metafysiske «Når det snør i ditt indre».


From Verdensgangnett, 23 February 1997?

No comments: