Friday, August 29, 2008

"Oleanna"

"Oleanna"
by David Mamet
Premiere 1994
Trøndelag Teater

Cast:

Sverre Anker Ousdal
Kjersti Elvik

Maktkamp: Teaterførestellinga "Oleanna" handla om kjønnskampen mellom ein professor og hans unge studine. Sverre Anker Ousdal og Kjersti Elvik var aktørane i dramaet som sette seksuell trakassering på dagsordenen. Førestellinga gjekk i regi av Trøndelag Teater i 1994. (Fotograf: Erik Berg. Fotografiet er utlånt frå Universitetsbiblioteket i Trondheim, Teatersamlinga.) Universitetsavisa 14.05.2002

No comments: