Monday, August 25, 2008

"Verdens største nestenulykke"

Verdens største nestenulykke

Kan kvantefysikk bli teatersuksess? Svaret er utrolig nok ja. "Copenhagen" har gått sin seiersgang ute i verden. Nå kommer dramaet til Oslo.

Ann Christiansen, Aftenposten.no, 26 August 2002

En gåte. I Filmteatret erprøvene i gang på "Copenhagen". Fra venstre: Monna Tandberg, Sverre Anker Ousdal, Svein Tindberg, instruktør Kjetil Bang-Hansen og sufflør Benedicte Lie. Fysiker Gaute Einevollpasser på at replikkene er troverdige. Foto: Rolf M. Aagaard

To atomfysikere. Foreløpig svirrer replikkene rundt som litt nølendeelektroner. Kjernen i dette spennende atomet er to giganterinnenfor fysikken, danske Niels Bohr og tyske Werner Heisenberg.

Det er prøve på "Copenhagen" - overvåket av fysikkprofessor Gaute Einevoll.

12. september er detpremière på Filmteatret - med Sverre Anker Ousdal (Bohr), Svein Tindberg (Heisenberg) og Monna Tandberg (fru Bohr). Instruktør er Kjetil Bang-Hansen.

Det er det private Thalia Teater, mest kjent for komedier og musikaler, som tarsats og et skritt i en ny retning ved å sette opp det prisbelønte teaterstykket til den engelske dramatikeren Michael Frayn.

For å gjøre det helt klart; man måikke ha matematikk grunnfag for å gåi teater denne høsten. Selv om ord som nøytroner, fisjoner,isotoper og kvantemekanikk svirrer gjennom luften.

Fysikken er et bakteppe, en metafor for menneskeligerelasjoner. På samme måte som at partikler ikke kan møtesuten å påvirke hverandre, kan heller ikke mennesker møtesuten å påvirke hverandre. Her er det reaksjoner ogkjedereaksjoner på alle plan.

En stor gåte

Detdreier seg om et berømt veikryss i historien, om verdensstørste nestenulykke, ifølge instruktøren. I 1941 reisteHeisenberg fra Nazi-Tyskland til det okkuperte Danmark ogoppsøkte sin gamle venn i København. Det gikk fortsattTysklands vei, menneskeheten sto i stor fare. Møtet er ogblir en stor gåte: Hvorfor kom Heisenberg? Kom han for åtrekke Bohr inn i det tyske arbeidet med atombomen? Kom hanfor å advare Bohr, som var jøde? Ingen vet.

Nå møtes fysikerne og Bohrs kone Margrethe igjen, på en intim scene. De leter etter et svar. I et slags himmelrom drøfter demøtet i København, det som ble så avgjørende formenneskeheten.

Men det er også en samtale om hva somskaper mennesker, og om moral.

-Er det et vanskelig stykke å spille?

-Å få idéen ut slik atpublikum er med i samtalen, er spesielt. Det må være heltsylklart. Vi trener og trener, sier Sverre Anker Ousdal.

-Det er litt derfor Margrethe er med - hunsnakker så folk kan forstå. Hun er det kvinnelige elementeti denne manneverdenen, sier Monna Tandberg.

-Jegkan aldri forstå matematikken deres, men jeg kan forstålidenskapen deres, sier Svein Tindberg.

-Stykketer ikke vanskelig, det er moro, man får adrenalinkick av ålytte til teksten, mener Kjetil Bang-Hansen.

Ekstra dimensjon

Ifølge Ousland får dramaet en ekstradimensjon her i Norge, i og med at det var Heisenberg somventet på tungtvannet fra Rjukan.

-Og Bohrutviklet komplementaritetsprinsippet i Norge, supplerer Monna Tandberg.

-Det betyr at ting er både og,forklarer Gaute Einevoll, til daglig professor i teoretiskfysikk på Landbrukshøgskolen i Ås. Han har hatt kurs iatomfysikk for skuespillerne - og forteller om sværtlærenemme elever.

Nationaltheatret hadde planer om åsette opp stykket i 2000, men måtte avbryte på grunn avsykdom. Nå er både produsent, instruktør og skuespilleresvært takknemlige for at Oslos kinodirektør har latt dem fåta i bruk det vakre Filmteatret. Bjørn Heiseldal i ThaliaTeater utelukker ikke at det igjen blir mer teater på dengamle scenen.

-Hvis dette går bra, kunne jeg tenkemeg to oppsetninger i året - både av denne type og merklassiskekomedier.

No comments: